Avís legal

PROPIETAT DEL WEBSITE

Aquest web és propietat i administrat per:

ILLES BALEARS FILM FESTIVALS

CIF: G B57828451

illesbalearsfilmfestivals@gmail.com

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta web, així com tots els elements continguts (vídeos, fotos, textos, dossiers …) i l’estructura pertanyen a ILLES BALEARS FILM FESTIVALS i subsidiàriament als autors respectius. L’usuari particular podrà visualitzar, imprimir, fer còpia en disc dur sempre que sigui per a ús privat. Els mitjans de comunicació podran fer difusió fent constar sempre la procedència i l’autoria dels elements quan així ho explicitin. Queda expressament prohibida qualsevol altre ús amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la modificació, alteració, descompilació o qualsevol altra operació d’enginyeria inversa d’aquests elements.

ÚS DELS CONTINGUTS

L’usuari es compromet a un ús adequat dels continguts i serveis i no emprar-los per:

  • Incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que vagi en contra dels drets humans.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics d’aquesta web, dels seus proveïdors o de terceres parts, introduir a la xarxa virus informàtics o qualsevol dels sistemes físics o lògics capaços de provocar els danys esmentats.

ILLES BALEARS FILM FESTIVALS es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes, canviant, suprimint o afegint tant els continguts i serveis que s’ofereixen com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

ILLES BALEARS FILM FESTIVALS perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors, així com qualsevol utilització indeguda de la web, exercint les accions legals que consideri oportunes.

ENLLAÇOS

ILLES BALEARS FILM FESTIVALS no pot garantir que els enllaços a altres llocs siguin exactes en el moment del seu accés. Els llocs als quals apunten els enllaços estan desenvolupats i mantinguts per personal extern a ILLES BALEARS FILM FESTIVALS, per tant, ILLES BALEARS FILM FESTIVALSno assumeix cap responsabilitat pels continguts dels llocs als quals apunten els esmentats enllaços. Les eventuals referències que es facin en aquest Web a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin de titularitat de tercers, no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de ILLES BALEARS FILM FESTIVALS.

CONTROL DE TRANSMISSIÓ

ILLES BALEARS FILM FESTIVALS no està obligat a controlar cap transmissió feta a través d’aquest Web. D’altra banda, ILLES BALEARS FILM FESTIVALS té dret de controlar qualsevol transmissió feta cap a o per a aquest web amb la finalitat d’assegurar la informació, sense que això signifiqui cap obligació per a aquesta societat.

QUALITAT DEL PROGRAMARI

ILLES BALEARS FILM FESTIVALS no garanteix que cap informació, programari o altre material accessible des d’aquest web estigui lliure de virus.

DANYS I PERJUDICIS

  1. ILLES BALEARS FILM FESTIVALS no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable que pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web  i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.
  2. ILLES BALEARS FILM FESTIVALS no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web , accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de ILLES BALEARS FILM FESTIVALS; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.
  3. ILLES BALEARS FILM FESTIVALS no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços als webs a les quals pugui accedir-se des d’aquesta web.
  4. ILLES BALEARS FILM FESTIVALS no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Activi X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
  5. En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en aquest lloc web

INFORMACIÓ LEGAL

Cada vegada que accedeixi a les pàgines del Web de ILLES BALEARS FILM FESTIVALSha d’assegurar-se que ha revisat el contingut d’aquesta pàgina. Aquesta ha estat actualitzada i modificada contenint la legislació vigent aplicable.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ILLES BALEARS FILM FESTIVALS actuarà amb les pautes de confidencialitat i seguretat que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades recollides a través de les llistes de correu poden ser modificades o cancel·lades en qualsevol moment enviant una comunicació a l’adreça de correu electrònic illesbalearsfilmfestivals@gmail.com