Desena edició de l’Evolution Mallorca International Film Festival

La desena edició de l’Evolution Mallorca International Film Festival obrirà les inscripcions exclusivament en FilmFreeway.com el 4 de gener de 2021.

https://filmfreeway.com/EvolutionMallorcaInternationalFilmFestival