Mostra de curtmetratge Festes de Sant Bartomeu / Incortum

Organitza:

INCORTUM / AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Since 1996, 24 editions


Short film festival focused on the premiere of local short films (Ibiza and Formentera) with a national short film section.