Els 16 festivals i mostres del nostre territori mobilitzen anualment més de 40.000 espectadors que poden gaudir de més de 500 pel·lícules, i posen un especial èmfasi en el talent dels creadors illencs. El nostre sector genera importants dinàmiques culturals, socials i econòmiques, que repercuteixen en la creació de llocs de treball qualificats, en la generació de coneixement i reflexió sobre aspectes socials i ambientals i contribueixen al creixement i la projecció de la indústria cinematogràfica balear.


Els festivals audiovisuals contribueixen clarament a la promoció d’un model turístic de qualitat i sostenible i milloren la imatge de les Illes Balears com a destí cultural i com a territori idoni per al desenvolupament de projectes audiovisuals.