from to
Scheduled Festivals Ibiza Mallorca
Mecal Balears
from to
Scheduled Festivals Ibiza Mallorca

Organitza:

Associació Mecal

Mecal Air Mallorca des de l’any 2009 11 edicions
Mecal Air Ibiza des de l’any 2018 3 edicions
Jornades professionals cinematogràfiques a Palma des de l’any 2018 3 edicions


El Mecal Balears és un festival format per dos blocs. A l’estiu, nits de projecció de curtmetratges temàtiques a l’aire lliure a Mallorca (Mecal Air Mallorca) i Eivissa (Mecal Air Ibiza) i col·laboracions puntuals amb festivals de les Illes Balears. A la tardor, jornades professionals cinematogràfiques a Palma i sessions de curtmetratges.