Mostra de curtmetratge Festes de Sant Bartomeu / Incortum

Organitza:

INCORTUM / AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Desde el año 1996, 24 ediciones


Mostra de curtmetratges centrada en l’estrena de curtmetratges de caràcter local (Eivissa i Formentera) amb secció de curtmetratges nacionals.